Now showing items 1-1 of 1

    • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 4 ฉบับที่ 9 

      ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2542-03)
      - ถนนปลอดภัย ไกลแค่ไหนก็ต้องไปให้ถึง – สารสุขภาพบนจอแก้ว – ระบบสวัสดิการและบริการสำหรับผู้สูงอายุไทยในทศวรรษหน้า – พัฒนาคุณภาพสถานเลี้ยงเด็กเพื่อคุณภาพชีวิตเด็กไทย – ปรอทวัดใจ : ตายก่อนเบิกทีหลัง – ความสุขที่วัดได้ ...