Now showing items 1-1 of 1

    • HSRI-FORUM ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 : วิกฤติ P4P พลังปัญญาหาทางออก 

      พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข; Pongpisut Jongudomsuk (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556-06)
      ฉบับนี้ได้หยิบ ประเด็นการจ่ายค่าตอบเเทนตามผลปฏิบัติงาน หรือ P4P มานำเสนอในมุมมองทางวิชาการให้ทุกท่านทราบในรายงานฉบับพิเศษ โดย สวรส. ได้จัดเวทีวิชาการ “วิกฤติ P4P ระดมพลังปัญญา ร่วมหาทางออก”ขึ้น เพื่อให้เกิดการเเลกเปลี่ยน ...