Now showing items 1-1 of 1

    • อ่านงานวิจัยแล้วตีความหมายผลลัพธ์อย่างไร 

      ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย; Supasit Pannarunothai (2562-09)
      “อะไรเป็นแรงจูงใจให้ผู้อ่านต้องอ่านงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ” และ “ผู้อ่านได้อะไรบ้างเมื่ออ่านงานวิจัยจบ” คือสิ่งที่บทบรรณาธิการฉบับนี้ต้องการเชื่อมโยงถึง “ทำไมเราต้องอ่านหนังสือ” หรือเมื่อตั้งเป็นคำถามวิจัยว่า ...