Show simple item record

Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ ฉบับที่ 2 (กันยายน 2554) : กระทรวงสาธารณสุขในศตวรรษที่ 21 ปฏิรูปสู่สิ่งที่ดีกว่า เพื่อเราทุกคน

dc.contributor.advisorณรงค์ สหเมธาพัฒน์en_US
dc.contributor.advisorสมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์en_US
dc.contributor.advisorพงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุขen_US
dc.contributor.authorจรวยพร ศรีศศลักษณ์en_US
dc.contributor.authorNarong Sahamaethapten_EN
dc.contributor.authorSomsak Chunharasen_EN
dc.contributor.authorPongpisut Jongudomsuken_EN
dc.contributor.authorJaruayporn Srisasaluxen_EN
dc.contributor.editorจรวยพร ศรีศศลักษณ์en_US
dc.contributor.editorสายศิริ ด่านวัฒนะen_US
dc.date.accessioned2011-10-17T08:41:58Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-16T16:14:48Z
dc.date.available2011-10-17T08:41:58Zen_US
dc.date.available2557-04-16T16:14:48Z
dc.date.issued2554-09en_US
dc.identifier.citationMind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ ฉบับที่ 2 กันยายน 2554en_US
dc.identifier.isbn9786161109110en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/3353en_US
dc.description.abstractยุทธศาสตร์การวิจัยระบบสุขภาพ ปี พ.ศ.2554-2558 ตั้งเป้าหมายไว้ว่า จะเร่งจัดการความรู้สู่ระบบ สุขภาพที่เป็นธรรมและยั่งยืน และหนึ่งในแผนงานวิจัยที่สำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวคือ การพัฒนาความ เข้มแข็งกลไกการอภิบาลระบบสุขภาพ (Health system governance) ซึ่งคำว่าการอภิบาลระบบ มีการใช้มานานพอสมควร แต่ก็ให้ความหมายแตกต่างกัน ในที่นี้เรา หมายถึง การใช้อำนาจร่วมกัน (ของกลไกและหน่วยงานต่างๆ) ในการกำกับทิศทางการตัดสินใจเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์สิ่งใดสิ่งหนึ่ง (เช่น สุขภาวะของประชาชน) ดังนั้น กลไกอภิบาลระบบฯ จึงไม่ได้จำกัดที่กลไกภาครัฐเพียงอย่างเดียว แต่เป็นปฏิสัมพันธ์ของกลไกทั้งหมดในสังคม ซึ่งแต่ละกลไกมีพลังอำนาจในมิติที่แตกต่างกัน กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้ก่อตั้งมาเกือบ 70 ปี นับเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการอภิบาลระบบสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า การปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข เกิดขึ้นแล้วหลายครั้ง ครั้งสำคัญในปี พ.ศ.2517 ที่มีการแยกบทบาทของกรมวิชาการกับหน่วยปฏิบัติการ คือ สำนักงานปลัดกระทรวง และมีการขยายส่วนราชการ ต่างๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การเปลี่ยนแปลงครั้งหลังสุดในปี พ.ศ.2545 ทำให้กระทรวงสาธารณสุขมีหน่วยงานเทียบเท่ากรมอยู่ในสังกัด 9 กรมและหน่วยงานในกำกับอีก จำนวนหนึ่งจากการเปลี่ยนแปลงครั้งหลังสุดจนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลาเกือบ 10 ปี ซึ่งเป็น 10 ปีที่สังคมไทยและปัญหาสุขภาพของคนไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก จนทำให้มีผู้ตั้งคำถามว่า สมควรที่จะทบทวนบทบาทภารกิจและโครงสร้างของกระทรวงสาธารณสุขอีกครั้งหรือไม่ เป็นที่น่ายินดีว่า กระทรวงสาธารณสุขตอบสนองต่อประเด็น คำถามดังกล่าวด้วยการจัดกระบวนการต่างๆ อย่างกว้างขวาง ด้วยมุมมองและวิธีการที่เปิดกว้างอย่างมาก และด้วยกระบวนการดังกล่าว ไม่ว่าผลสรุปจะเป็นเช่นไร สะท้อนให้เห็นว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ผ่านการปฏิรูปครั้งสำคัญไปแล้ว คือ การปฏิรูปกระบวนทัศน์ในการบริหารจัดการ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ยินดีที่ได้มีโอกาสสนับสนุน และร่วมในกระบวนการดังกล่าวของกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เป็น ภารกิจของ สวรส. คือ การจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการพัฒนา โดยหนึ่งในกิจกรรมที่ สวรส. ได้ร่วมสนับสนุน คือ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง บทบาทกระทรวงสาธารณสุขในศตวรรษที่ 21 ขึ้นเมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2554 เอกสารฉบับนี้บันทึกความรู้ ความเห็น และประเด็นแลกเปลี่ยนต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการประชุมครั้งนี้หวังว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องและ ผู้สนใจ เพื่อใช้ในการพัฒนากลไกอภิบาลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไปen_US
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectการบริหารสาธารณสุขen_US
dc.titleMind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ ฉบับที่ 2 (กันยายน 2554) : กระทรวงสาธารณสุขในศตวรรษที่ 21 ปฏิรูปสู่สิ่งที่ดีกว่า เพื่อเราทุกคนen_US
dc.title.alternativeความคาดหวังต่อบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขในบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปen_US
dc.title.alternativeระบบบริการสุขภาพ ผู้กำกับหรือผู้แสดง กระทรวงสาธารณสุขควรจะเล่นบทใดen_US
dc.title.alternativeระบบสร้างเสริมสุขภาพในมือพหุภาคีen_US
dc.title.alternativeระบบป้องกันควบคุมโรคสู่เอกภาพแห่งยุทธศาสตร์และกลไกปฏิบัติการที่หลากหลายen_US
dc.title.alternativeระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพควบรวม บูรณาการ หรือ ออกนอกระบบen_US
dc.title.alternativeภาพสะท้อนและข้อสังเกตต่อข้อเสนอทางเลือกบทบาทและโครงสร้างกระทรวงสาธารณสุขen_US
dc.title.alternativeเส้นทางนี้ยังอีกยาวไกลen_US
dc.title.alternativeความสำคัญของคน ผู้นำ และการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันen_US
dc.typeArticleen_US
dc.subject.keywordการอภิบาลระบบสุขภาพen_US
dc.subject.keywordHealth System Governanceen_US
.custom.citationจรวยพร ศรีศศลักษณ์, Narong Sahamaethapt, Somsak Chunharas, Pongpisut Jongudomsuk and Jaruayporn Srisasalux. "Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ ฉบับที่ 2 (กันยายน 2554) : กระทรวงสาธารณสุขในศตวรรษที่ 21 ปฏิรูปสู่สิ่งที่ดีกว่า เพื่อเราทุกคน." 2554. <a href="http://hdl.handle.net/11228/3353">http://hdl.handle.net/11228/3353</a>.
.custom.total_download1115
.custom.downloaded_today1
.custom.downloaded_this_month8
.custom.downloaded_this_year70
.custom.downloaded_fiscal_year114

Fulltext
Icon
Name: Mind-the-gap-02.pdf
Size: 4.999Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

  • Articles [1248]
    บทความวิชาการ

Show simple item record