Show simple item record

HSRI-FORUM ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 : เคลื่อนยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสุขภาพ

dc.contributor.editorพงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุขth_TH
dc.contributor.editorPongpisut Jongudomsuken_US
dc.date.accessioned2013-12-18T08:35:30Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-16T16:19:59Z
dc.date.available2013-12-18T08:35:30Zen_US
dc.date.available2557-04-16T16:19:59Z
dc.date.issued2555-08en_US
dc.identifier.citationHSRI Forum ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ส.ค. 2555en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/3919en_US
dc.description.abstractฉบับนี้นำเสนอเรื่อง ‘แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกำลังคนด้านสุขภาพ แห่งชาติ พ.ศ.2550-2559’ เป็นรายงานพิเศษ เนื่องในโอกาสที่แผนยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว ดำเนินงานมาได้ 5 ปีหรือถือเป็นครึ่งทางของแผน ดังนั้นจึงได้มีการประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ และนำผลการประเมินมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ฯ ในช่วง 5 ปีที่เหลือเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างบูรณาการและยั่งยืนต่อไป ปัจจุบันประเด็นปัญหากำลังคนด้านสุขภาพมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เพราะปัญหา ไม่ได้อยู่ที่การขาดแคลนบุคลากรด้านสุขภาพเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวพัน ต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่ เช่น การกระจุกตัวของบุคลากรในเมืองใหญ่ การใช้แรงจูงใจทางด้าน การเงินอาจไม่ได้ผลในระยะยาว เพราะเมื่อบุคลากรเหล่านี้มีครอบครัว เขาก็ต้องการให้ลูกได้ เข้าเรียนในโรงเรียนที่มีมาตรฐาน โรงเรียนในอำเภอเล็กๆ อาจไม่ตอบสนองความต้องการ ในที่สุดบุคลากรเหล่านี้ก็ต้องย้ายตัวเองและครอบครัวไปอยู่ในเมืองใหญ่นอกจากนี้ ยังมีปัญหาอื่นๆ อีกมากมาย เช่น การผลิตบุคลากรที่ตอบสนองต่อความ ต้องการของตลาด แต่ไม่ตอบสนองความต้องการของสังคม ดังนั้นเราจึงเห็นคลินิกเสริมความ งามเกิดขึ้นมากมาย โดยบุคลากรทางการเเพทย์ถูกดึงไปเพื่อเป้าหมายทางธุรกิจ ขณะที่เเพทย์ ผ่าตัดกำลังขาดเเคลน ทำให้เเพทย์ส่วนที่เหลือต้องทำงานหนักส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ รักษา นอกจากนั้นนักศึกษารุ่นใหม่ก็ไม่มีเเรงจูงใจเเละความมุ่งมั่นที่จะเรียนเเพทย์มาเพื่อ ตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างเเท้จริง แต่ใช่ว่าปัญหาเหล่านี้จะไม่มีทางแก้ไข ‘คณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ’ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว จึงได้ปรับปรุงแผนในช่วง 5 ปีที่ เหลือให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ส่วนจะมีรายละเอียดอย่างไรติดตามกันในฉบับครับ ส่วนเนื้อหาอื่นๆ ก็มีความน่าสนใจเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นการเสนองานวิจัยของพื้นที่สู่ นโยบายฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการไปสู่การปฏิบัติจริงของหน่วยงานระดับพื้นที่ อย่าง ม.มหาสารคาม เพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของคนพิการ จากนั้นไปพบกับ ต้นแบบ จากเมืองเหนือ อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ภาคท้องถิ่นที่มีบทบาทในการส่งเสริม คุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุในชุมชน แต่จะมีรูปแบบอย่างไร นายก อบต. ได้มาเล่าสู่ กันฟังในฉบับ นอกจากนี้ ยังมีควันหลงจากการประชุมวิชาการ R2R ผลงานวิจัย ‘R2R’ ที่ได้รับรางวัล งานวิจัยดีเด่น ฉบับนี้ กองบรรณาธิการ นำเรื่อง “ระบบยาคุณภาพที่เรียบง่ายด้วย IT ในการ บริการผู้ป่วยในโรงพยาบาลพนมไพร จ.ร้อยเอ็ด” และ “ปริมาณของ ORS ที่ผู้ป่วยเด็กที่มี ภาวะขาดน้ำรับได้ เปรียบเทียบระหว่างการให้ในรูปแบบของสารละลายและแบบแช่แข็ง” มานำเสนอ รวมถึงข่าวสารต่างๆ ในรอบเดือนที่ผ่านมาth_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.format.extent4471274 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/zipen_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.subjectกำลังคนth_TH
dc.titleHSRI-FORUM ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 : เคลื่อนยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสุขภาพth_TH
dc.title.alternativeเคลื่อนยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสุขภาพth_TH
dc.title.alternativeสถาปนิกรับใช้คนพิการ จากห้องเรียนสู่ปฏิบัติการระดับพื้นที่th_TH
dc.title.alternativeภาคท้องถิ่นยุคใหม่อบต.ดอนแก้ว กับภารกิจเพื่อผู้พิการ-ผู้สูงวัยth_TH
dc.title.alternativeโชว์ 2 ผลงาน R2R ดีเด่น ระบบยาคุณภาพ ด้วย ITและไอติมเกลือแร่แช่แข็งth_TH
dc.title.alternativeสสพ. จัดสัมมนาเครือข่ายวิชาการจากแนวคิดสู่นโยบายและการปฏิบัติ • สวรส. ลงนามร่วมมือกับ วช.ยกเครื่องงานวิจัยระบบสุขภาพth_TH
dc.typeArticleen_US
.custom.citation "HSRI-FORUM ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 : เคลื่อนยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสุขภาพ." 2555. <a href="http://hdl.handle.net/11228/3919">http://hdl.handle.net/11228/3919</a>.
.custom.total_download1248
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month2
.custom.downloaded_this_year34
.custom.downloaded_fiscal_year51

Fulltext
Icon
Name: hsri_forum_v1_n3_ ...
Size: 4.264Mb
Format: Unknown
 

This item appears in the following Collection(s)

  • Articles [1282]
    บทความวิชาการ

Show simple item record