Show simple item record

HSRI-FORUM ปีที่ 2 ฉบับที่ 2: 1 ปี รักษาฉุกเฉิน มาตรฐานเดียว

dc.contributor.editorพงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุขth_TH
dc.contributor.editorPongpisut Jongudomsuken_US
dc.date.accessioned2013-12-18T09:30:34Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-16T16:20:25Z
dc.date.available2013-12-18T09:30:34Zen_US
dc.date.available2557-04-16T16:20:25Z
dc.date.issued2556-05en_US
dc.identifier.citationHSRI Forum ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 พ.ค. 2556en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/3926en_US
dc.description.abstractHSRI FORUM ฉบับนี้ มีสาระความรู้ในแวดวงระบบสุขภาพ มาฝากเช่นเคย โดยฉบับนี้ได้ถือเอาวาระครบรอบ 1 ปีของการประกาศนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินถึงแก่ชีวิต ไม่ถามสิทธิ ใกล้ที่ไหน ไปที่นั่น” มาเป็นประเด็นของการนำเสนอนโยบายนี้นับเป็นการนำร่องบูรณาการการบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพ ให้มีชุดสิทธิประโยชน์พื้นฐานและระบบมาตรฐานเดียวกันใน “ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน” ที่ต้องการสร้างความเป็นเอกภาพและลดความเหลื่อมล้ำระหว่างระบบประกันสุขภาพของ 3 กองทุน การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวมีรูปธรรม ความสำเร็จเป็นไปดั่งที่คาดหวังไว้หรือไม่ อย่างไร ติดตามได้จากรายงานพิเศษที่ได้ประมวลผลการศึกษาโครงการประเมินการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินร่วมสามกองทุน ภายใต้นโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน” ทั้ง สาระสำคัญในแง่ของการเข้าถึงบริการ คุณภาพการบริการ และข้อเสนอแนะที่น่าติดตาม นอกจากนั้น ยังเข้มข้นด้วยเนื้อหา ซึ่งเป็นควันหลงจากงานประชุมวิชาการการวิจัยระบบสาธารณสุข ประจำปี 2556 ที่ สวรส. ได้จัดไป ในช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา เรื่อง "กลไกอภิบาลระบบหลักประกัน เส้นทาง สู่การลดความเหลื่อมล้ำในระบบสุขภาพ” องค์ความรู้จากงานวิจัยของ ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ จากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ซึ่งได้ช่วยแนะเส้นทางลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความยั่งยืนให้กับระบบประกันสุขภาพ ตามด้วยผลงานวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่ไฟแรง นิกร ฮะเจริญจาก รพ.สต.คลองมะเดื่อ จ.สมุทรสาคร ที่หยิบปัญหาท้าทายในเรื่อง “ทุนนิยม แรงงาน ข้ามชาติ และวัณโรค” มานำเสนอในแกะกล่องงานวิจัย พร้อมกับการแนะนำต้นแบบการดูแลสุขภาพ ผลผลิตต่อยอดจากผลงานวิจัย R2R ดีเด่นจาก สวรส. เมื่อปี 2555 ของ รพ.สต.บางไผ่ จ.พิจิตร ที่ปัจจุบันกลายเป็นพี่เลี้ยงเรื่องการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนให้กับหน่วยงานสาธารณสุขหลายแห่ง ที่เดินทางมาเรียนรู้ดูงานกันอย่าง มากมาย ซึ่งได้นำองค์ความรู้ไปพัฒนาและปฏิบัติจริง ก่อนส่งท้ายเล่มด้วยการเปิดห้องรับแขกโดย เชิญนักวิจัยสาวรุ่นใหม่ที่มีหัวใจรักงานวิจัยเต็ม ร้อย “ผศ.ดร.ภญ.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์” มาเล่าเรื่องราวความคิดมุมมองในการทำงานและการใช้ชีวิตในมุมเบาๆ สุดท้าย สำหรับฉบับนี้ผมได้เสนอมุมมอง เกี่ยวกับ “ระบบวิจัยสุขภาพในทศวรรษหน้า” ไว้ ใน “ไฮไลท์ระบบสุขภาพ” ที่ต้องการให้เห็นถึง ความสำคัญของ “ระบบวิจัย” ที่เปรียบเสมือน “สมอง” ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาประเทศ เนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้น พลิกอ่านกันได้ในฉบับนี้th_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.format.extent4290352 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/zipen_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.subjectการพยาบาลฉุกเฉินth_TH
dc.titleHSRI-FORUM ปีที่ 2 ฉบับที่ 2: 1 ปี รักษาฉุกเฉิน มาตรฐานเดียวth_TH
dc.title.alternativeระบบวิจัยสุขภาพในทศวรรษหน้าth_TH
dc.title.alternative1 ปี รักษาฉุกเฉิน มาตรฐานเดียวth_TH
dc.title.alternativeกลไกอภิบาลระบบ : เส้นทางลดความเหลื่อมล้ำในระบบสุขภาพth_TH
dc.title.alternativeทุนนิยม แรงงานข้ามชาติ และวัณโรคth_TH
dc.title.alternativeจากวิจัย R2R รพ.สต.บางไผ่ : สู่ต้นแบบการดูแล (กันเอง) ในผู้ป่วยเบาหวานth_TH
dc.title.alternativeวิจัย อย่างน้อยช่วยตีฆ้องร้องเป่า ว่ามีปัญหาเกิดขึ้นแล้วth_TH
dc.typeArticleen_US
dc.subject.keywordความเหลื่อมล้ำth_TH
dc.subject.keywordความเป็นธรรมth_TH
dc.subject.keywordผู้ป่วยฉุกเฉินth_TH
.custom.citation "HSRI-FORUM ปีที่ 2 ฉบับที่ 2: 1 ปี รักษาฉุกเฉิน มาตรฐานเดียว." 2556. <a href="http://hdl.handle.net/11228/3926">http://hdl.handle.net/11228/3926</a>.
.custom.total_download535
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month6
.custom.downloaded_this_year36
.custom.downloaded_fiscal_year41

Fulltext
Icon
Name: hsri_forum_v2_n2_ ...
Size: 4.091Mb
Format: Unknown
 

This item appears in the following Collection(s)

  • Articles [1334]
    บทความวิชาการ

Show simple item record