Show simple item record

HSRI-FORUM ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 : ปรับโฉมสาธารณสุข เคลื่อนแนวคิดเขตสุขภาพ

dc.contributor.editorสมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุลen_US
dc.contributor.editorSomkiat Wattanasirichaigoonen_US
dc.date.accessioned2013-12-18T10:07:20Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-16T16:20:34Z
dc.date.available2013-12-18T10:07:20Zen_US
dc.date.available2557-04-16T16:20:34Z
dc.date.issued2556-09en_US
dc.identifier.citationHSRI Forum ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 ก.ย. 2556en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/3930en_US
dc.description.abstractHSRI Forum ในรายงานพิเศษฉบับนี้ ติดตามการปรับเปลี่ยนบทบาทตามนโยบายการปฏิรูป ระบบสุขภาพในยุคของ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้เท่าทันต่อสถานการณ์ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนไทย รวมถึงบทบาทหน้าที่ในการสร้างองค์ความรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบต่างๆ ของ สวรส. เพื่อให้มีความพร้อมต่อการปรับตัว และมีความยืดหยุ่นต่อการรองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากสถานการณ์ใหม่ๆ ในอนาคต จากนั้นจึงจะมีการเล่าถึงประวัติศาสตร์การทำงานวิจัยเกี่ยวกับแนวคิดเขตสุขภาพ เพื่อรองรับการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุขของ สวรส.ใน คอลัมน์เส้นทางสุขภาพสู่ความเป็นธรรมและ ยั่งยืน และนำเสนอรูปธรรม การจัดเขตบริการสุขภาพของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในพื้นที่ สปสช. เขต9 หรือ “เขตสุขภาพ นครชัยบุรินทร์” ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการดำเนินการ ใกล้เคียงกับแนวคิดเขตสุขภาพมากที่สุด รวมทั้งนำเสนอผลลัพธ์ที่ได้จาก “การวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุขในระดับพื้นที่ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” ซึ่งถือเป็น ฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สำคัญในการพัฒนาตามแนวคิดเขตสุขภาพของยุคนี้ ซึ่งท่านสามารถ ติดตามอ่านเนื้อหาเหล่านี้ได้ในคอลัมน์ต้นกล้า ความรู้สู่ต้นแบบสุขภาพ ส่วนคอลัมน์แกะกล่องงานวิจัยจะเป็นการนำเสนอแนวคิด กระบวนการ และผลงานวิจัยใน “โครงการการจัดทำข้อเสนอและสนับสนุนการ บริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงสาธารณสุข : ระยะที่ 1 เขตสุขภาพ” ซึ่งถือเป็น Blue Print for Change ในการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุขใน พ.ศ.นี้ ก่อนที่จะมาทำความรู้จักกับ ดร.รพีสุภา หวังเจริญรุ่ง นักวิจัยผู้พัฒนา Blue Print for Change ในคอลัมน์เปิดห้องรับแขก และคอลัมน์ไฮไลท์ระบบสุขภาพ ได้นำเสนอบทบาทของ สวรส. ในการสนับสนุนองค์ความรู้เพื่อการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุขเอาไว้ ซึ่งมีความเชื่อมั่นว่า “องค์ความรู้” คือกลไกการขับเคลื่อนสำคัญในการปฏิรูปครั้งนี้ ที่จะทำให้ระบบสุขภาพของประเทศเกิดความสมดุลและยั่งยืนโดยประชาชนคือผู้ได้รับประโยชน์สูงสุด และการปฏิรูปเขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขในครั้งนี้ นับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ที่เรียกว่าเป็น “Second Version” ของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทยen_US
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.format.extent3904797 bytesen_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectการบริหารสาธารณสุขen_US
dc.titleHSRI-FORUM ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 : ปรับโฉมสาธารณสุข เคลื่อนแนวคิดเขตสุขภาพen_US
dc.title.alternativeปฏิรูปเขตสุขภาพ สู่ Second Version เปลี่ยนระบบหลักประกันสุขภาพth_TH
dc.title.alternativeปรับโฉมสาธารณสุข เคลื่อนแนวคิดเขตสุขภาพth_TH
dc.title.alternativeก่อนมี BLUEPRINT FOR CHANGEth_TH
dc.title.alternativeข้อเสนอปรับบทบาท กระทรวงหมอ สู่ยุคปฏิรูปth_TH
dc.title.alternativeนครชัยบุรินทร์ เดินหน้าเขตสุขภาพระดับพื้นที่th_TH
dc.title.alternativeดร.รพีสุภา หวังเจริญรุ่ง งานวิจัยต้องท้าทายth_TH
dc.typeArticleen_US
dc.subject.keywordเขตสุขภาพen_US
.custom.citation "HSRI-FORUM ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 : ปรับโฉมสาธารณสุข เคลื่อนแนวคิดเขตสุขภาพ." 2556. <a href="http://hdl.handle.net/11228/3930">http://hdl.handle.net/11228/3930</a>.
.custom.total_download905
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year38
.custom.downloaded_fiscal_year72

Fulltext
Icon
Name: hsri_forum_v2_n6_ ...
Size: 3.723Mb
Format: Unknown
 

This item appears in the following Collection(s)

  • Articles [1282]
    บทความวิชาการ

Show simple item record