Now showing items 1-20 of 22

  • การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สู่การมีสุขภาวะที่ดีของคนพิการและผู้สูงอายุ 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-08-22)
   Infographic ข้อมูลจากงานวิจัย การวิเคราะห์ต้นทุนและผลลัพธ์ของบริการปรับสภาพบ้านสำหรับคนพิการด้านการเคลื่อนไหวและผู้สูงอายุ อ่านฉบับเต็มได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4394
  • การล้มในผู้สูงอายุ 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-08-22)
   Infographic ข้อมูลจากงานวิจัย การล้มในผู้สูงอายุไทยในเขตเมืองและชานเมือง : อุบัติการณ์ ปัจจัยเสี่ยง การจัดการและการป้องกัน อ่านฉบับเต็มได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4310
  • ติดเชื้อดื้อยา สาเหตุยอดฮิต เจ็บ ป่วย ตาย 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558-03-23)
   Infographic จากงานวิจัยการป้องกันการติดเชื้อดื้อยาในหออภิบาลผู้ป่วย (Prevention of Multidrug Resistant Organism Infections in Intensive Care Units) อ่านงานวิจัยฉบับเต็มได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4265
  • บัญญัติ 10 ประการ ดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวาน ป้องกันหลอดเลือดตีบ & ลดอัตราการตัดขา 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-08-22)
   Infographic ข้อมูลจากงานวิจัย ภาระและระบบการดูแลโรคหลอดเลือดส่วนปลาย อ่านฉบับเต็มได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4344
  • ยาคลายเครียด เรื่องซีเรียสที่พึงระวัง 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-03-21)
   Infographic จากงานวิจัย รายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2552 อ่านงานวิจัยฉบับเต็มได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/2976
  • ยิ่งป่วย ยิ่งสูบ ยิ่งเสี่ยง 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-03-21)
   Infographic จากงานวิจัย รายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2552 อ่านงานวิจัยฉบับเต็มได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/2976
  • รู้จักยาปฏิชีวนะ 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-11-11)
   Infographic ข้อมูลจากงานวิจัยการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลในร้านยาปี พ.ศ. 2555 อ่านฉบับเต็มได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4203
  • ร่วมสร้างสังคมนมแม่ 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-03-21)
   Infographic จากงานวิจัย รายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2552 อ่านงานวิจัยฉบับเต็มได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/2976
  • ว่าด้วยเรื่องโรคไต รู้ไว้ใช่ว่า 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-06-20)
   Infographic ข้อมูลจากงานวิจัย การประเมินผลการเข้าถึงบริการและการจัดบริการทดแทนไต ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศไทย อ่านฉบับเต็มได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4009
  • สมองเสื่อม ป้องกันได้ 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560-10)
   “อัลไซเมอร์” โรคสมองเสื่อมที่พบบ่อยสุด โรคสมองเสื่อมมีหลายภาวะ บางกรณีอาจเกิดจากเนื้องอกในสมอง การติดเชื้อในสมอง น้ำในสมองมากเกินไป ฯลฯ ทำให้หลอดเลือดตีบตัน ซึ่งโรคอัลไซเมอร์คือ ภาวะสมองเสื่อมประเภทหนึ่งที่พบบ่อยสุด ...
  • สังคมผู้สูงอายุ 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-11-10)
   Infographic ข้อมูลจากงานวิจัยผลกระทบและภาระการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวภายใต้วัฒนธรรมไทย อ่านฉบับเต็มได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4028
  • สำรวจสุขภาพคนไทย สังคมไทย ยังไม่ไร้ควัน ชาย,หญิง สูบจัด เฉลี่ยเกินเจ็ด มีแต่เจ็บกับตาย 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560-06-15)
   Infographic ข้อมูลจากงานวิจัย การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557 อ่านฉบับเต็มได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4626
  • สำรวจสุขภาพคนไทย สายลับจับควันบุหรี่ พบควันมือสองยังลอยนวล 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560-06-09)
   Infographic ข้อมูลจากงานวิจัย การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557 อ่านฉบับเต็มได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4626
  • หกล้ม สาเหตุใหญ่ทำให้ผู้สูงอายุพิการ เสียชีวิต 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-05-15)
   Infographic ข้อมูลจากหนังสือด้วยรักและกตัญญู สู่ระบบการดูแลผู้สูงอายุที่ยั่งยืน อ่านฉบับเต็มได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/2969 และหนังสือการทบทวนและสังเคราะห์องค์ความรู้ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2545-2550 ...
  • หมอครอบครัว ประชาชนอุ่นใจ มีญาติทั่วไทยเป็นทีมหมอครอบครัว 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558-06-09)
   Infographic จากงานวิจัย ผลการสำรวจสถานการณ์การดำเนินงานและความคิดเห็นต่อนโยบายการพัฒนาทีมหมอประจำครอบครัว อ่านงานวิจัยฉบับเต็มได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4250
  • อุบัติเหตุ ใช้เบาะนิรภัย เด็กตายลดลง 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558-07-09)
   Infographic ข้อมูลจากงานวิจัย เบาะนิรภัยเด็กในรถยนต์ : กรณีศึกษาของประเทศไทย อ่านฉบับเต็มได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4326
  • เด็กจมน้ำ ภัยใกล้ตัวช่วงปิดเทอม 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-05-15)
   Infographic จากงานวิจัย รายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2552 อ่านงานวิจัยฉบับเต็มได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/2976
  • เหมือนหรือต่างระหว่าง ระบบวิจัยสุขภาพและวิจัยระบบสุขภาพ 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558-01-28)
   แนวคิด “ระบบวิจัยสุขภาพ” – “วิจัยระบบสุขภาพ” ระบบวิจัยสุขภาพ (Health Research System : HRS) เป็นระบบวิจัย ที่เกี่ยวข้องในทุกองค์ประกอบและทุกประเด็นที่เกี่ยวกับสุขภาพ ทั้งกลไก องค์กร บุคลากร โรคภัย สังคม สิ่งแวดล้อมที่ ...
  • โรคหลอดเลือดสมอง อย่าประมาท : ตีบ ตัน แตก ตาย 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-06-20)
   Infographic ข้อมูลจากงานวิจัยการประเมินสมรรถนะระบบหลักประกันสุขภาพในการให้บริการผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือด จากหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน : กรณีศึกษาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ อ่านฉบับเต็มได้ที่ http://kb.hsri.or.th/d ...