Show simple item record

Global Warming and the End of Bangkok

dc.contributor.authorเสรี ศุภราทิตย์en_US
dc.coverage.spatialกรุงเทพมหานครen_US
dc.date.accessioned2009-10-15T02:51:23Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-16T16:04:13Z
dc.date.available2009-10-15T02:51:23Zen_US
dc.date.available2557-04-16T16:04:13Z
dc.date.issued2552en_US
dc.identifier.citationวารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 3,2(เม.ย.-มิ.ย.2552) : 178-191en_US
dc.identifier.issn0858-9437en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/2751en_US
dc.description.abstractกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงเมืองหนึ่งที่มีการเติบโตและพัฒนาที่รวดเร็ว และจัดเป็นเมืองใหญ่ลำดับที่ 22 ของโลก เมื่อพิจารณาในแง่ของประชากรกว่า 8 ล้านคน กรุงเทพฯ ตั้งอยู่บนชั้นดินอ่อนลึกกว่า 15 เมตร โดยเป็นที่ราบต่ำลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งโดยเฉลี่ยมีระดับความสูงประมาณ 0-1.5 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง สืบเนื่องจากรายงานขององค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจสหภาพยุโรป (OECD) ได้มีการวิเคราะห์พบว่านครใหญ่ 9 แห่ง (กัลกัตตา มุมไบ ดัคกา กวางสี เซี่ยงไฮ้ โฮจิมิน ไฮฟอง ย่างกุ้งและกรุงเทพมหานคร) ในทวีปเอเชีย และอีก 1 เมืองใหญ่ในสหรัฐอเมริกา (ไมอามี) อาจจะต้องเผชิญกับภัยพิบัติน้ำท่วมชายฝั่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ประชากรหลายสิบล้านคนจะได้รับผลกระทบ รวมทั้งมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจนับหลายล้านล้านบาท เมื่อเร็วๆ นี้ Economic & Environmental Program for Southeast Asia (EEPSEA) ได้เปิดเผยผลงานวิจัยซึ่งแสดงว่าประเทศในแถวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับผลกระทบที่รุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศกัมพูชา ประเทศเวียดนาม (บริเวณปากแม่น้ำโขง) ประเทศลาว (ตอนเหนือ และตะวันออก) ประเทศอินโดนีเซีย (เกาะสุมาตรา และชวา) รวมทั้งประเทศไทย (กรุงเทพฯ และปริมณฑล) ศูนย์วิจัยภัยธรรมชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต โดย ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ได้ทำการศึกษาและวิจัยถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญหลายภาคส่วนจากบริษัทปัญญา คอนเซาแตนท์ จำกัด ทำการศึกษาโครงการ “ผลกระทบและแนวทางการปรับตัวจากผลพวงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อกรุงเทพฯ และปริมณฑล” ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารโลก การศึกษานี้มีกำหนดเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือนเมษายน 2551 ที่ผ่านมา ผลการศึกษาบางส่วนได้มานำเสนอเพื่อให้สังคมไทยรับรู้ เกิดความเข้าใจ และตระหนักกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้น และที่สำคัญเตรียมพร้อมที่จะเผชิญเหตุการณ์ด้วยความไม่ประมาทth_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.format.extent1998706 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/pdfen_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกen_US
dc.subjectอุณหภูมิโลกen_US
dc.subjectภัยธรรมชาติ--การป้องกันen_US
dc.subjectภาวะโลกร้อนen_US
dc.titleอวสานกรุงเทพฯ 2563en_US
dc.title.alternativeGlobal Warming and the End of Bangkoken_US
dc.typeArticleen_US
dc.subject.keywordภัยพิบัติen_US
dc.subject.keywordภัยธรรมชาติen_US
dc.subject.keywordน้ำท่วมen_US
.custom.citationเสรี ศุภราทิตย์. "อวสานกรุงเทพฯ 2563." 2552. <a href="http://hdl.handle.net/11228/2751">http://hdl.handle.net/11228/2751</a>.
.custom.total_download886
.custom.downloaded_today1
.custom.downloaded_this_month17
.custom.downloaded_this_year101
.custom.downloaded_fiscal_year161

Fulltext
Icon
Name: hsri-journal-v3n2 ...
Size: 1.910Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

  • Articles [1238]
    บทความวิชาการ

Show simple item record