Show simple item record

การศึกษาปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในเขตเทศบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

dc.contributor.authorวิชัย เอกพลากรen_US
dc.contributor.authorแสงโสม เกิดคล้ายen_US
dc.contributor.authorวัชรี แก้วนอกเขาen_US
dc.contributor.authorปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์ภิลาศen_US
dc.contributor.authorนฤมล ศิลารักษ์en_US
dc.contributor.authorสนธยา ถนอมสวยen_US
dc.date.accessioned2008-12-04T04:15:08Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-16T15:59:34Z
dc.date.available2008-12-04T04:15:08Zen_US
dc.date.available2557-04-16T15:59:34Z
dc.date.issued2008-12-04T04:15:08Zen_US
dc.identifier.citationวารสารการวิจัยระบบสาธารณสุข. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2/2540 : p129-140en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/1065en_US
dc.description.abstractจากการศึกษาปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในเขตเทศบาลแหลมฉบัง จ.ชลบุรี พบว่าไม่ต่างจากแรงงานก่อสร้างในพื้นที่อื่นเท่าใดนัก นั่นคือ สถานที่พักอาศัยแออัด สุขอนามัยไม่ดี การทำงานเสี่ยงต่ออันตราย และต้องรับภาระค่ารักษาพยาบาลเองขณะที่มีพฤติกรรมเสี่ยงส่วนบุคคลสูง ข้อมูลเหล่านี้สมควรอย่างยิ่งที่หน่วยงานซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หันมาให้ความร่วมมืออย่างจริงจังในการดูแลเพื่อปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ สุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานให้กลุ่มแรงงานก่อสร้า้ง อันถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของเราต่อไปen_US
dc.format.extent826364 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/pdfen_US
dc.languageThaien_US
dc.language.isoen_USen_US
dc.titleการศึกษาปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในเขตเทศบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรีen_US
dc.identifier.callnoJV5N2-6en_US
dc.identifier.contactnoHSRI Journalen_US
.custom.citationวิชัย เอกพลากร, แสงโสม เกิดคล้าย, วัชรี แก้วนอกเขา, ปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์ภิลาศ, นฤมล ศิลารักษ์ and สนธยา ถนอมสวย. "การศึกษาปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในเขตเทศบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี." 2008. <a href="http://hdl.handle.net/11228/1065">http://hdl.handle.net/11228/1065</a>.
.custom.total_download308

Fulltext
Icon
Name: jv5n2-6.pdf
Size: 806.9Kb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

  • Articles [1082]
    บทความวิชาการ

Show simple item record